پاییز ماسال

عشوه و زیبایی های پاییز در ماسال به سبب برخورداری از هزاران هکتار جنگل و درختان رنگارنگ و ییلاقات اولسبلنگاه  منحصربفرد آن، ماسال را به قطب گردشگری پاییزی مبدل کرده است.

وجود هزاران اصله درخت انجیلی، راش، ممرز، آزاد، بلوط و… در جنگل های ماسال به عنوان سپری رنگارنگ در ورودی جنگل های هیرکانی خالق چشم اندازی بدیع و بی نظیر در فصل پاییز است که در جای جای ماسال به چشم می خورد.

درختانی که به سبب ویژگی خاص موفورلوژیکی در برگ به عنوان یکی از زیباترین درختان جنگل های ماسال تلقی می شود.

تنوع در فرم، اندازه و رنگ بندی برگ ها به نحوی است که هر رهگذری را افسون خود می کند.

جاذبه های گردشگری پاییزی ماسال منحصر به جنگل های هیرکانی نیست بلکه هنگامی که وارد منطقه اولسبلنگاه  واقع در ییلاقات وسیع ماسال می شویم جلوه دیگری از زیبایی های منطقه هویدا می شود،

چشم اندازی که  تماشای آن آرزوی بسیاری از ایرانیان و حتی خارجی ها تلقی می شود.