پارکینگ اختصاصی

محوطه هتل آریانا با ظرفیت بیش از ۳۰ خودرو مکانی امنی برای وسیله نقلیه مهمانان عزیز، آسایش خاطر آنان را فراهم کرده است.